Little_img
 Захирлын мэндчилгээ
...Иймээс ч манай
компаний онцлог нь
тухайн ажиллаж буй
талбар, орчны
геологийн түүхэн хөгжил, хөдөлгөөнийг
өөрсдийн зүгээс тусгайлан судалж
үзсэнээр захиалагчийн төлөөлөгчтэй
харилцан зөвшилцөж хийх гэж буй
геофизикийн ажлын арга,аргачлал,
цаашдын судалгааны чиглэл,
дэс дараалалыг тодорхойлж, хэр
хэмжээг гаргаснаар үйлдсэн
хээрийн хэмжилт,боловсруулалтыг
өдөр бүр эцэслэн дараа,дараагийн
судалгаа,эрэл-хайгуулд хамтдаа
санаагаа чилээн ажилласаар байна...
Дэлгэрэнгүй...
Түүх
No data to display
Төв аймгийн Өндөрширээт, Лүн сум

 ... Төв аймгийн Өндөрширээт, Лүн сумдыг дамнан ЗХ чиглэлд үргэлжлэх хойд Хэнтийн алтны хүдэржилтийг хянаж, агуулсан Мезозойн тектоник-магмын идэвхжилтийн нөлөөлөлөөр сэргэсэн гүний хагарлын бүсэд хамаарна. Талбайн районд байх алтны хүдэржилт нь нилээдгүй хувирч, цахиуржсан бөгөөд төмөржсөн порфирлог гранитын жижиг интруз болон түүний нөлөөллөөр үүсгэгдсэн байж болох Девоны том хэмхдэслэг терриген бүрдлүүдэд төвлөрөх локал метаморфизмтой хавсарсан гидротермал цахиуржилт, кварцын ба гематит-гётитын штокверк судлуудаас гадна малахитын өнгөрүүд бүхий ганц нэг мезотермал гарлын кварцын судлууд, төмөржиж хувирсан чулуулаг бүхий хагарлын бүсүүдээр илэрхийлэгдэнэ. Цааш нь дараах PDF -ээс үзнэ үү  5_Tsakhiurt,2003-2006_Tuv.pdf

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
БЗД, 26 хороо, Баянмонгол хороолол,
418-р байр 208 тоот
Утас: 976-99091201

976-99016316

И-мэйл: contact@munkhiinvolcan.mn
munkh@munkhiinvolcan.mn
galaa@munkhiinvolcan.mn
СЭТГЭГДЛЭЭ ИЛГЭЭХ:

Хувийн мэдээллийн хамт илгээх бол
энэ хэсгийг бөглөнө үү

Нэр:
Овог:
Утас:
И-мэйл хаяг:


Та сэтгэгдлээ энд бичнэ үү